Regulamin

 

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ KTPI.PL

 

 

 

I. Właścicielem Hurtowni internetowej Ktpi.pl jest firma Ardoris Polska sp. z o.o. dawniej Ardoris Marcin Hołda ul.Objazdowa 13 43-100 Tychy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000738407 NIP: 646-297-17-93 REGON: 380634463 nr konta:

BZWBK 74 1090 2008 0000 0001 2137 7093

Adres siedziby firmy:

Ardoris Polska sp. z o.o.

ul. Objazdowa 13, 43-100 Tychy

II. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

III. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres: Ardoris Polska sp. z o.o. ul. Objazdowa 13 43-100 Tychy.

IV. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (nr tel. 669 669 151)

V. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustaw konsumenckich.

VI. Towar zakupiony w naszym sklepie zawsze wysyłamy w jednej paczce, bez względu na jego wartość oraz masę, tak więc koszty transportu pozostają bez zmian i wynoszą:

12 zł Pocztex Kurier 48

16 zł Paczkomat InPost 24/7

17 zł Kurier DPD

20 zł Kurier DPD za pobraniem

 

VII. Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, poniżej przekazujemy Państwu poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ardoris Polska sp. z o.o. dawniej Ardoris Marcin Hołda

Dane kontaktowe:

- listownie na adres: ul. Objazdowa 13, 43-100 Tychy

- przez e-mail: fryz30@ktpi.pl

 

2. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: przetwarzania zamówienia, generowania dokumentów (faktur, listów przewozowych i innych dokumentów niezbędnych do zrealizowania zamówienia) oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

 

3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

 

Będziemy przetwarzać i przechowywać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy (maksymalnie 7 lat).

 

4. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe:

Podmiotom którym zlecimy usługi związane z zrealizowaniem Państwa zamówienia, np. dostawcom usług IT, firmą kurierskim, Poczcie Polskiej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych z nami umów i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Mając na uwadze uzasadniony interes Administratora, Państwa dane mogą także być przekazywane do podmiotów, z którymi Administrator współpracuje w zakresie świadczonych usług, przy czym podmiotu te nie wykorzystują danych do kampanii reklamowych, a ich przekazanie jest niezbędne do prowadzenia analiz rynku i sprzedaży produktów. Podmiotami współpracującymi są:

  1. L’Oréal Polska Sp. z o.o.
    ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa
    wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
    m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063684.

  2. Sagra Technology Sp. z o.o.

ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; pod numerem KRS: 0000122856.

W przypadku sprzeciwu w zakresie przekazywania danych w tym zakresie, prosimy o przesłanie informacji w tym zakresie na adres biuro@ktpi.pl. Dane zostaną usunięte z baz podmiotów współpracujących (a w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przed ich przekazaniem Administrator nie przekaże danych podmiotom współpracującym).

 

5. Źródło danych

Dane osobowe otrzymujemy od Państwa w celu zrealizowania zamówienia złożonego na stronie internetowej www.ktpi.pl.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, dane kontaktowe, email, telefon, stanowisko, nazwa firmy.

 

6. Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 

b. prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 

c. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 

d. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

 

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych (dane kontaktowe w punkcie 1).

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu

 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.